جواز صنفی طلا و جواهر,لیلیوم گالری,طراحی و ساخت طلا