تاج فرح دیبا یکی از ارزنده ترین جواهرات ساخته شده در طول تاریخ می باشد. تاجی که خیلی از جواهرسازان دنیا معتقدند که این اثر بهترین و زیباترین جواهری هست که تا به حال ساخته شده. تاج فرح دیبا ، تاجی بود که فقط توسط ایشان مورد استفاده قرار گرفته. این تاج جزو جواهرات ملی […]

ادامه مطلب