پرداخت وجه به لیلیوم گالری

نکات مهم – لطفا در هنگام پرداخت الکترونیکی به هیچ وجه از پراکسی یا نرم افزارهای مشابه استفاده نکنید – در صورتی که عملیات پرداخت آنلاین ناموفق تلقی شود و وجه از حساب شما کسر گردد ، به صورت خودکار حداکثر ۷۲ ساعت به حساب شما بازگشت خواهد خورد ، در صورت عدم بازگشت تا ۷۲ ساعت می توانید پرداخت خود را از واحد مالی پیگیری نمایید